SMS Short Number

Dịch vụ SMS Brandname hỗ trợ mạnh cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng của mình thì SMS Short Number lại là một loại hình dịch vụ SMS tương tác với khách hàng, và có thể hiểu rằng, đây là một dịch vụ tin nhắn chia sẻ đầu số ngắn (chẳng hạn như các đầu số 8X00, 6X89, ...). Dĩ nhiên, bạn sẽ phải đăng ký với chúng tôi một "Từ Khóa" riêng để chúng tôi xác định được là bạn đang thực hiện một chiến dịch marketing tương tác, hay một sự kiện nào đó đến nhóm khách hàng của bạn. Khi khách hàng phản hồi với một chuỗi cú pháp đã quy định thì bạn sẽ đánh giá được sự thành công của một chiến dịch marketing đang thực hiện.

Một ví dụ nhỏ: chúng tôi tổ chức một Game Show bình chọn trên các kênh thông tin truyền thông như: TV Show, Website, ... với cú pháp nhắn tin "GameShow ‹SBD› gửi 8X00". Như vậy chương trình GameShow sẽ thống kê được bao nhiêu người đã bình chọn cho SBD trong sự kiện đó.

Bạn cần Short Number nào?

Đầu số 8x00 Giá cước SMS (đồng/tin)
8100 1.000 VND
8200 2.000 VND
8300 3.000 VND
8400 4.000 VND
8500 5.000 VND
8600 10.000 VND
8700 15.000 VND