SMS Short Number

Dịch vụ sms Brandname hỗ trợ mạnh cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn xây dựng thương hiệu riêng của mình thì SMS Short Codes là một loại hình dịch vụ sms tương tác với khách hàng và có thể hiểu rằng đây là một dịch vụ tin nhắn chia sẽ đầu số ngắn (chẳng hạn như các đầu số 8X00, 6X89, ...). Dĩ nhiên tổ chức của bạn sẽ phải đăng ký với chúng tôi một "Từ Khóa" riêng để chúng tôi xác định được là bạn đang thực hiện một chiến dịch marketing tương tác hay một sự kiện nào đó đến tập khách hàng của bạn. Khi khách hàng của bạn phản hồi với một chuỗi cú pháp mà bạn đã quy định thì bạn sẽ đánh giá được sự thành công của một chiến dịch marketing mà bạn đang thực hiện, chắc chắn rằng với thông tin đó bạn có thể biết được sự thành công của chiến dịch mà bạn đang thực hiện hay không!

 

Một ví dụ nho nhỏ như chúng tôi tổ chức một game show bình chọn trên các kênh thông tin truyền thông như: TV Show, website, ... với cú pháp nhắn tin "GameShow ‹SBD› gửi 8X00" như vậy là chương trình gameshow sẽ thống kê được bao nhiêu người đã bình chọn cho SBD mà bạn đang tổ chức sự kiện đó.

Which Short Code you need?

Short Code MT Free Incoming Rate
8100 1 1.000 VND
8200 1 2.000 VND
8300 1 3.000 VND
8400 1 4.000 VND
8500 1 5.000 VND
8600 1 10.000 VND
8700 1 15.000 VND