SMS Gateway
Ổn Định và Bền Bỉ
SMS Gateway của chúng tôi sẽ dễ dàng giúp bạn tích hợp vào những hệ thống sẵn có như CRM, các hệ thống E-Commerce hoặc các hệ thống ứng dụng doanh nghiệp. Chúng tôi có đầy đủ các tài liệu cũng như các công cụ cần thiết để các kỹ thuật viên của bạn có thể tích hợp với gateway của chúng tôi một cách dễ dàng nhất.
Khi tích hợp với một trong các ứng dụng của bạn, ứng dụng đó có thể gửi và nhận tin nhắn dễ dàng, an toàn thông qua cổng SMS của chúng tôi. Từ một tính năng BULK SMS và có thể thông báo tin nhắn đến khách hàng. "Chưa bao giờ được dễ dàng hơn!"
  • BULK SMS

    Gateway có thể đáp ứng được một lượng lớn tin nhắn phục vụ cho campaign của bạn từ thông tin khách hàng mà bạn cung cấp cho gateway. SMS API hoặc Portal của chúng tôi sẽ làm cho nó đơn giản và dễ dàng gửi đến hàng trăm hoặc hàng triệu tin nhắn cá nhân cùng lúc.
  • THÔNG BÁO VÀ NHẮC NHỞ

    Những thông báo và nhắc nhở khách hàng của bạn về một cuộc hẹn, hay đến kỳ hạn thanh toán hoặc là thông báo một tin nhắn văn bản đến khách hàng. Bạn có thể làm được hoặc hơn thế nữa với bộ API hoặc SDK của chúng tôi.
  • TIN NHẮN XÁC THỰC (OPT)

    Để xác thực an toàn cho các giao dịch tài chính hoặc xác thực khách hàng là điều dễ dàng hơn đối với các access code được gửi bằng tin nhắn văn bản. SMS Gateway của chúng tôi sẽ phân biệt các trạng thái tin nhắn OPT để ưu tiên gửi trước cho khách hàng của bạn.
Lý do để bạn chọn SMS Gateway của chúng tôi làm dịch vụ của bạn!
Gateway có thể xử lý hàng triệu tin nhắn cho mỗi lần nạp lên hàng đợi và gửi hơn 300 tin nhắn mỗi giây ra khỏi gateway. Bạn yên tâm tin nhắn của bạn đang được hệ thống đều đặn xử lý cho đến hết các yêu cầu của bạn. Với SMS Gateway của chúng tôi, bạn đơn giản gửi sms thông qua giao tiêp API và Portal. Đây cũng là một dịch vụ mà bạn có thể tin tưởng sử dụng.
Cho phép bạn giám sát dễ dàng các chiến dịch gửi tin nhắn và quản lý các kết nối API thông qua các số liệu được hiện thị bằng biểu đồ với những báo cáo cụ thể và đầy đủ.
Cho bạn nhiều thông tin hơn bạn cần và điều đó là cách tốt nhất mà bạn chọn SMS Gateway của chúng tôi.
Và đây là một chọn lựa dễ dàng để sử dụng SMS Gateway cho các dịch vụ của doanh nghiệp bạn và những ứng dụng trong tương lai mà bạn đang xây dựng.