SMS API
Lập trình kết nối ứng dụng
API của smscentral cho phép bạn không chỉ là việc gửi nhận tin nhắn mà còn có thể giúp bạn lập lịch tự động, gửi tin nhắn quảng cáo mà không cần phải dùng đến hệ thống Portal.
 • REST API

  Chỉ bằng một vài dòng code để gọi các hàm API của smscentral, bạn có thể gửi hoặc nhận tin nhắn theo yêu cầu. Điều đó thật tuyệt trong việc kết nối từ ứng dụng, bạn có thể tải tài liệu hướng dẫn kết nối API bằng cách liên hệ với chúng tôi.
 • SDK TOOLs

  Chúng tôi cung cấp một bộ thư viện được xây dựng sẵn, để bạn dễ dàng tích hợp hơn với hệ thống gửi tin nhắn của Smscentral mà không cần phải tìm hiểu nhiều về các API của chúng tôi. Hãy tải bộ SDK của PHP, Java để tích hợp trên ứng dụng của bạn.
 • I DON'T SPEAK CODE

  Khi bạn đang băn khoăn không hiểu về API hoặc là SDK, bạn cũng không có ý tưởng gì cho một giải pháp gửi tin nhắn. Bạn có thể xem qua các tài liệu hướng dẫn của chúng tôi hoặc rằng sẽ giúp bạn phát triển một hệ thống ưng dụng tương tác với tin nhắn thương hiệu phục vụ cho doanh nghiệp.
Tại sao dùng SMS API
Khi bạn cần tích hợp tính năng gửi sms cho khách hàng của mình, bạn có thể tích hợp SMS API của smscentral để gửi và nhận tin nhắn thông qua ứng dụng của bạn. Bộ SMS API của chúng tôi thật tuyệt vời..
 • Gửi tin nhắn

  Bạn có thể gửi một tin nhắn hoặc một chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt (BULK) thông qua hàm API của smscentral cung cấp. Sự hoạt động linh hoạt và ổn định sẽ đảm bảo rằng các tin nhắn đến các thuê bao di động một cách nhanh chóng. Nó cũng không phân biệt là bạn gửi bằng SMS Portal hay SMS API.
 • NHẬN TIN NHẮN

  Một chiến dịch tin nhắn hàng loạt của bạn được thực hiện, bạn cũng sẽ chờ đợi những tin nhắn phản hồi của khách hàng thông qua các tin từ khách hàng thông qua các đầu số ngắn chẳng hạn như 8x00 hoặc các đầu số dài một cách realtime.
 • TRẠNG THÁI CAMPAIGN

  API của chúng tôi sẽ cho phép bạn kiểm tra trạng thái cụ thể của một chiến dịch gửi tin nhắn. Với các giá trị mà chúng tôi trả về: tổng số tin nhắn, thành công, thất bại ....