Bulk SMS
Gửi Bulk SMS là dễ dàng
Chúng tôi có khả năng tuyệt vời trong việc bắn SMS hàng loạt
Giải pháp Bulk SMS của chúng tôi cho phép bạn gửi đi với bất kỳ số lượng tin nhắn nào cũng nhanh chóng và an toàn tới đối tượng mục tiêu.
Gửi SMS số lượng rất lớn với SMS Central thực sự rất nhanh, đơn giản và được xử lý từng bước cho phép bạn dễ dàng quản lý chiến dịch SMS của mình.
Tính năng của Bulk SMS
  • CÁ NHÂN HÓA NỘI DUNG
    Với hàng loạt tin nhắn được gửi ra với nội dung đều được hệ thống cá nhân hóa cho phù hợp với khách hàng của bạn thông qua các giá trị được truyền vào thông qua các nội dung mẫu được định nghĩa sẵn.
  • TRẠNG THÁI TIN NHẮN
    Với một tin nhắn mà bạn đã gửi đi, chúng tôi luôn thể hiện chi tiết của từng trạng thái tin nhắn thông qua các code trả về. Bất kể đó đã được gửi đến telco, hay tin nhắn đó được gửi thất bại đến khách hàng.
  • TRẠNG THÁI TRANSACTION
    Chúng tôi sẽ cho bạn biết được trạng thái của BULK transaction và trạng thái của các tin nhắn trong transaction này ngay lập tức, kể cả trạng thái đang chờ kiểm duyệt hay đã được đưa lên hàng đợi để gửi đi.
Dùng Bulk SMS trong trường hợp nào?
Nếu muốn một dịch vụ chất lượng cao, Bulk SMS là sự lựa chọn đúng đắn cho doanh nghiệp của bạn. Với hơn 97% người dùng di động mở tin nhắn dưới 3 phút. Điều này làm cho Bulk SMS trở thành giải pháp hoàn hảo để gửi bất kỳ thứ gì như cảnh báo, khuyến mãi, nhắc nhớ, khảo sát, các chiến dịch truyền thông... đến khách hàng.